نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : شهدای فرهنگی

آموزشگاه : شهدای فرهنگی


آموزشگاه : شهدای فرهنگی
در روز 22 بهمن تعداد زیادی از دانش اموزان با معلمان خود همراه با دیگر هموطنان  در راهپیمایی بزرگ این روز شرکت  و با آرمانهای انقلاب و شهیدان این روز تجدید میثاق نمودند