نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : شهدای فرهنگی

آموزشگاه : شهدای فرهنگی


آموزشگاه : شهدای فرهنگی
کسب رتبه برتر توسط دانش آموزان پایه پنجم الف را به سر کار خانم صادقی پور و دانش آموزان واولیای  این آموزشگاه تبریک گفته و از تلاشهای جمعی آنها تشکروقدرانی میشود.