نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : شهدا ء بارجین

آموزشگاه : شهدا ء بارجین


آموزشگاه : شهدا ء بارجین

آموزش رباتیک درآموزشگاه شهداء بارجین شروع شد. دراین کلاسها همه ی دانش آموزان می توانند شرکت کنند .قابل توجه اینکه  دانش آموزان علاوه بر اینکه یک سرب مفاهیم علمی مانند تقارن،تعادل وانواع اهرم  آشنا میشوند ساختن بعضی سازه ها را هم مثل،منجنیق، تله کابین  پنکه  تاب فرار وسبد اسباب بازی و.......یاد می گیرند.

 در پایان نمایشگاهی از سازه  های ثابت در آموزشگاه برگزار می شود  و به برترین ها جوایزی اهداء خواهد شد. طول مدت این ترم 22   ساعت می باشد .