نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : شهدا ء بارجین

آموزشگاه : شهدا ء بارجین


آموزشگاه : شهدا ء بارجین

 به مناسبت هفته سلامت دانش آموزان  آموزشگاه شهداء بارجین اقدام به تهیه ی  روزنامه دیواری در این مورد  نمودند .همچنین به مناسبت این هفته پیام های بهداشتی  به صورت نمایش در صبحگاه آموزشگاه ارائه گردید که مورد استقبال زیاد دانش آموزان قرار گرفت .