نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : شهدا شهیدیه

آموزشگاه : شهدا شهیدیه


آموزشگاه : شهدا شهیدیه
در چهارشنبه 26/11/90مربیان پرورشی از فعالیتهای پرورشی این اموزشگاه بازدید و در مورد مشکلات این اموزشگاه بحث وتبادل نظر نمودند.