نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : شهدا شهیدیه

آموزشگاه : شهدا شهیدیه


آموزشگاه : شهدا شهیدیه
در تاریخ 5/2/91برگزاری مراسم شهادت حضرت فاطمه (س) با دعوت از مداح اهل بیت در این مدرسه صورت گرفت