نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه شهید بهشتی:

آموزشگاه شهید بهشتی:


آموزشگاه شهید بهشتی:
 دوازده بهمن ماه با برنامه ریزی قبلی درمراسم صبحگاه درسالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) با قرائت مقاله ونوحه سرایی دانش آموزان نسبت به آن امام عرض ارادت نموده ودرساعت 9:33 همزمان با ورود امام خمینی(ره) به میهن با بصدا درآمدن زنگ انقلاب اسلامی وپخش سرود خمینی ای امام و مسابقه فوتبال دانش آموزی ازمسابقات جام فجر آموزشگاه یوم الله 12بهمن راگرامی داشتند. درمراسم نماز جماعت نیز مقاله ای درتوصیف استقبال ازامام قرائت وبه بیان خاطراتی از آن روزبزرگ پرداخته شد.