نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : شهید حسینی

آموزشگاه : شهید حسینی


آموزشگاه : شهید حسینی
امروز دوشنبه 1/12/90جلسه آموزش خانواده باحضور اولیا ءمحترم دانش آموزان وسخنرانی آقای سید مصطفی موسوی رئیس سابق آموزش وپرورش میبد در نمازخانه این آموزشگاه تشکیل گردید .