نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : شهید حسینی

آموزشگاه : شهید حسینی


آموزشگاه : شهید حسینی

جلسه هم اندیشی مربیان تربیتی در مورخه 03/12/90در مدرسه راهنمایی شهید حسینی برگزار گردیدد و این جلسه باحضور خانم صدری از آموزش وپرورش مربیان تربیتی درارتباط با مسائل روز آموزشگاه به بحث وتبادل نظر پرداخته شد.