نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه شهید رحیمدل - برگزاری کلاس آموزشی بهداشت دهان ودندان

آموزشگاه شهید رحیمدل - برگزاری کلاس آموزشی بهداشت دهان ودندان


آموزشگاه شهید رحیمدل - برگزاری کلاس آموزشی بهداشت دهان ودندان
این کلاس آموزشی با شرکت آموزگاران ودانش آموزان پایه های اول تا پنجم در تاریخ 17/10/90 در آموزشگاه شهید رحیمدل تشکیل شد ودانش آموزان با بهداشت دهان و دندان آشنا شدند .