نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : شهید رحیمی فر

آموزشگاه : شهید رحیمی فر


آموزشگاه : شهید رحیمی فر

 مورخ 17/2/91 همایشی با حضور 1200 نفر از اولیاء پدر و مادر مجتمع های شهید رحیمی فر و همت و دبیرستان صدر در حسینیه انصار بفروئیه با سخنرانی دکتر درویشی و با حضور مسئولین آموزش و پرورش ومسئولین شهر برگزار شد.