نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : شهید رحیم دل

آموزشگاه : شهید رحیم دل


آموزشگاه : شهید رحیم دل
 6 نفر از دانش آموزان آموزشگاه در مسابقات فرهنگی  وهنری مقام کسب نمودند که اسامی ایشان به شرح ذیل می باشد .
1-امیرحسین میرفلاح     مقام اول   احکام
2-محمدجواد زارع        مقام دوم حفظ قران
3-امیر حسین ناصری    مقام سوم حفظ قران
4-عرفان شیخی            مقام سوم نقاشی
5-حمیدرضا آقارضی پور  مقام سوم نقاشی
6- محمد سجاد فلاح       مقام سوم خوشنویسی
این موفقیت را به دانش آموزان وخانواده محترم ایشان تبریک می گوییم .