نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : شهید زاهدی

آموزشگاه : شهید زاهدی


آموزشگاه : شهید زاهدی
در روز سه شنبه 25/11/90 دانش آموزان پایه ی دوم این آموزشگاه برای بازدید از زیارتگاه پیر بفروئیه به اردوی زیارتی رفتند.