نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه :شهید زاهدی

آموزشگاه :شهید زاهدی


آموزشگاه :شهید زاهدی

  جشنواره قرآن ,احکام و نهج البلاغه در دانشگاه آزاد اسلامی میبد برگزار شد که در این مراسم گروه سرود آموزشگاه شهید زاهدی در حضور مسئولین دعوت شده از میبد و شهرستانهای دیگر به اجرای سرود پرداختند و مورد تشویق حاضرین قرار گرفتند.