نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : شهید مطهری

آموزشگاه : شهید مطهری


آموزشگاه : شهید مطهری

 در آستانه سال نو توسط آموزشگاه شهید مطهری به  24 نفر از دانش آموزان بی بضاعت با حضور مدیر محترم کمیته امداد بن های هدیه نوروزی (200 هزار ریالی و 300 هزار ریالی ) اهداء شد.

                               با تشکر ازمساعدت امام جمعه محترم شهرستان