نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه شهید مطهری : جلسه مدیران ابتدایی

آموزشگاه شهید مطهری : جلسه مدیران ابتدایی


آموزشگاه شهید مطهری : جلسه مدیران ابتدایی
دراین جلسه که باحضور معاونت محترم آموزشی ومسول آموزش ابتدایی شهرستان ونماینده محترم مدیران برگزار شد درمورد نظام جدید آموزشی وآماده سازی فضای مناسب جهت پایه ششم بحث وتبادل نظر شد ومعاونت محترم آموزشی توصیه هایی را در این زمینه متذکر شدند .