نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : شهید مطهری

آموزشگاه : شهید مطهری


آموزشگاه : شهید مطهری

 عصر روز دوشنبه 25/2/91   آخرین  جلسه آموزش خانواده با موضوع تربیت صحیح اسلامی فرزندان از همان دوره جنینی و بدو تولد با حضور حجه الاسلام والمسلمین شیخ مرتضی دهقانی و با استقبال بسیار خوب والدین محترم برگزار .شد