نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : شهید مطهری

آموزشگاه : شهید مطهری


آموزشگاه : شهید مطهری
کلاسهای طرح اوقات فراغت دانش آموزان ابتدایی با موضوعات مختلف :رباتیک خوشنویسی رایانه حفظ جزء سی و روان خوانی مکالمه زبان انگلیسی و ورزش رزمی کنگ فو درآموزشگاه از تاریخ 27/3/91 اغاز میشود .