نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : شهید مطهری

آموزشگاه : شهید مطهری


آموزشگاه : شهید مطهری
اموزشگاه شهید مطهری درنظردارددرسال تحصیلی 91-90آزمونهای پایه های سوم تاششم رابصورت آنلاین برگزار نماید ضمنا بمنظور اشنایی والدینی که تمایل دارند کلاسهای اموزشی در این زمینه برگزار میشود وجهت تشویق هرچه بیشتر از هر پایه سه دانش آموز برتر همراه با خانواده  از طرف اموزشگاه به اردواعزام میشوند آزمون از طریق وبلاگ اموزشگاه برگزار میشود