نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه شهید یاسایی:

آموزشگاه شهید یاسایی:


آموزشگاه شهید یاسایی:
درساعت 9:33 دقیقه همزمان با ورود امام خمینی (ره) زنگ آموزشگاه به صدا درآمد ودانش آموزان در سالن نمازخانه تجمع نمودند . مربی آموزشگاه پیرامون حوادث قبل از انقلاب وزمینه های پیروزی انقلاب صحبت نمودند ویکی از دانش اموزان مقاله ای قرائت کرد .