نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : شهید یاسایی

آموزشگاه : شهید یاسایی


آموزشگاه : شهید یاسایی
به مناسبت میلاد پیامبر اکرم وهفته وحدت وایام الله دهه فجر مراسم مولودی خوانی توسط مداح اهل بیت ودبیر علو م تجربی آموزشگاه برادر سید مرتضی موسوی در نماز خانه اموزشگاه برگزار شد .بعد از ان دو نمایشنامه توسط دانش اموزان اجراگردید .مقاله ای پیرامون دهه فجر و میلاد حضرت محمد(ص) قرائت ودر پایان از دانش اموزان باشیرینی پذیرایی گردید .