نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : صادقیان

آموزشگاه : صادقیان


آموزشگاه : صادقیان
مراسم تقدیر و تجلیل از دانش آموزان برتردر زمینه آزمون علمی و مقایسه ای و برترین نوبت اول  دبیرستان صادقیان برگزار شد .