نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : صادقیان

آموزشگاه : صادقیان


آموزشگاه : صادقیان

 اردو عملی  مرحله سوم درس آمادگی دفاعی در روز پنجشنبه  و جمعه  در محل اردوگاه قدس میبد برگزار گردید در این مرحله دانش آموزان با روشهای تیر اندازی -فرامین خط آتش و طریقه قلق گیری و اصول تیراندازی آشنا شدند و سپس با سلاح مشغول تیر اندازی شدند و  بحول و قوه الهی اردو بدون حادثه و موفقیت پایان پذیرفت.