نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : صادقیان

آموزشگاه : صادقیان


آموزشگاه : صادقیان

 با توجه به برگزاری دوره حفظ جز 30 که در این آموزشگاه برگزار می گردد از دانش آموزانی که پیشرفت قابل توجهی  در این زمینه داشته اند تقدیر و تشکر بعمل آمد.