نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : عقیل

آموزشگاه : عقیل


آموزشگاه : عقیل

  با تلاش مشاوره ای یکی از همکاران این  آموزشگاه سر کار خانم مرضیه دهقانی معلم کلاس چهارم دانش آموز 14 ساله ای که از ابتدا لالی انتخابی را اختیار کرده بود لب به سخن گشود و باعث شادی اهالی آموزشگاه شد زحمات همکارمان را ارج می نهیم.