نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : علامه مطهری

آموزشگاه : علامه مطهری


آموزشگاه : علامه مطهری
با پایان یافتن درس فناوری ششم کلاس  ساخت محتوای آموزشی در برنامه کلاسهای فوق برنامه دانش آموزان  این دبستان گنجانده شد.