نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : علامه مطهری

آموزشگاه : علامه مطهری


آموزشگاه : علامه مطهری
به اطلاع می رساند که کلاس چهارم این دبستان از میان کلیه آموزشگاها توانست رتبه اول را در آزمون تورنی بدست آورد . جا دارد که از زحمات آقای رضا خواجه آموزگار کلاس چهارم قدر دانی شود.