نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : علی فاضلی

آموزشگاه : علی فاضلی


آموزشگاه : علی فاضلی
درروز چهارشنبه مورخ 3/8/91جلسه انجمن در سالن نمازخانه آموزشگاه با حضور مادران دانش آموزان ساعت 15  برگزار شد و پیرامون مسائل آموزشی وپرورشی ازجمله در مورد  نحوه برگزاری  جشن تکلیف پایه سوم امسال  با کادر دفتری آموزشگاه بحث وتبادل نظر نمودند وسپس آقای مشیری امام جماعت آموزشگاه در مورد حجاب و نقش دشمن در بی حجابی فرزندان صحبت نمودند.