نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : فاطمه الزهرا(س)

آموزشگاه : فاطمه الزهرا(س)


آموزشگاه : فاطمه الزهرا(س)
روز پنجشنبه مورخه 5/3/91 يك دوره مسابقه كامست فرهنگيان درسالن سلامت برگزار شد وتيم آموزشگاه فاطمه الزهراء به مقام نخست رسيد.