نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : فيض

آموزشگاه : فيض


آموزشگاه : فيض
پنج نفر از دانش آموزان پايه ششم اين آموزشگاه درقالب يك تيم در مسابقات دوي ميداني آموزشگاههاي ميبد كه در محل ورزشگاه شهيد چمران برگزار شد شركت كردند ودر پايان درماده دوي 100متر سرعت رضا مطيري مقام اول ودر ماده دوي 400متر نيمه استقامت مرتضي نيكزاد مقام سوم شهرستان را كسب نمودند.