نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه مبعث : برگزاری مراسم تقدیرازحافظین آیةالکرسی

آموزشگاه مبعث : برگزاری مراسم تقدیرازحافظین آیةالکرسی


آموزشگاه مبعث : برگزاری مراسم تقدیرازحافظین آیةالکرسی
با اعتقاد به این که آیات قرآن باید با نشاط و طراوت آموزش داده شود و در راستای اجرای طرح ملی نهضت حفظ قرآن و تشویق و تقویت روحیه خودباوری دردانش آموزان درحفظ قرآن ،آموزشگاه مبعث مراسم تقدیر از حافظین آیة الکرسی را در روز دوشنبه 26/10/90 باحضور اسعدی مدیر آموزش وپرورش ،مسئولین محترم امور تربیتی ، رئیس شورای اسلامی شهرستان و جمعی از اولیای محترم برگزار نمود و درپایان مراسم به دانش آموزان حافظ آیة الکرسی جوایزی اهداگردید.