نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : مبعث

آموزشگاه : مبعث


آموزشگاه : مبعث
به منظور بحث و تبادل نظر درباره كتب درسي پايه چهارم و هماهنگ كردن پاسخ بعضي از سؤالات و رفع اشكالات احتمالي آموزگاران محترم پايه چهارم گروه هم انديشي در مدرسه مبعث برگزار شد . در اين جلسه ابتدا اقاي دهقاني مديرآ موزشگاه به آموزگاران خير مقدم گفت و براي آنها آرزوي موفقيت كرد در اين جلسه آموزگاران در زمينه هاي مختلف با هم بحث و تبادل نظر كردند . در پايان آموزگاران از برگزاري جلسه رضايت كامل خود را اعلام داشته و خواستار تداوم آن شدند.