نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : مجتمع رحیمی فر

آموزشگاه : مجتمع رحیمی فر


آموزشگاه : مجتمع رحیمی فر
صبح روز پنج شنبه ساعت 11 صبح تعدادی از همکاران فرهنگی مجتمع شهید رحیمی فر جهت شرکت در مراسم اربعین خیر مدرسه ساز (مرحوم  حاج عباسعلی رحیمی فر) عازم تهران شدند تا دراین مراسم که صبح جمعه برسر مزار پاکش در بهشت زهرا برگزار می شود شرکت نمایند.