نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : مجتمع شهید رجایی

آموزشگاه : مجتمع شهید رجایی


آموزشگاه : مجتمع شهید رجایی
همزمان با مدارس کل کشور در مجتمع شهید رجایی نیز جشن نیکوکاری برگزار شد. در این جشن دانش آموزان با اهداء وجوه نقد و پوشاک و لوازم التحریر در این کار خیر و خداپسندانه شرکت کردند.