نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : مجتمع شهید رجایی

آموزشگاه : مجتمع شهید رجایی


آموزشگاه : مجتمع شهید رجایی

آخرین جلسه شورای مجتمع شهید رجایی در سال جاری با حضور مدیر آموزش و پرورش آقای اسعدی و کارشناس حراست آقای میرفلاح و  کارشناس ارزیابی آقای برزگری روز دوشنبه مورخ 22/12/90در محل مجتمع برگزار شد.
در این جلسه آقای اسعدی پیرامون مسائل مدارس روستایی تحت پوشش مجتمع صحبت و از کلیه همکاران در این مدارس تقدیر و تشکر نمود و در ادامه خواستار توجه بیشتر همکاران به مسایل پرورشی و آموزشی دانش آموزان به ویژه توجه به نماز و مراسم های خاص مذهبی و معنوی شد. در این جلسه همکاران ضمن تشکر از مدیر آموزش و پرورش به بیان مسائل و مشکلات در مدارس خود پرداختند و در پایان به تمامی معلمان و کادر مدارس هدایایی اهداء گردید.