نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : مجتمع شهید رجایی

آموزشگاه : مجتمع شهید رجایی


آموزشگاه : مجتمع شهید رجایی

 جشن شکرگزاری رو خوانی قرآن کریم پایه سوم در مجتمع شهید رجایی روز دوشنبه با حضور کلیه همکاران و اولیاء دانش آموزان برگزارشد. در این مراسم مدیر مجتمع ضمن تبریک هفته مقام زن و تبریک به دانش آموزان و خانواده ی آنها و کلیه همکاران خود از آنان تقدیر و تشکر نمود و ادامه به دانش آموزان هدایایی به رسم یاد بود اهدا شد.