نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : مجتمع شهید رحیمی فر

آموزشگاه : مجتمع شهید رحیمی فر


آموزشگاه : مجتمع شهید رحیمی فر

به مناسبت هفته سلامت یک دوره جلسه آموزش ایدز وهپاتیت با سخنرانی کارشناس محترم جناب آقای جانب اللهی وباحضور اولیای مدارس (رحیمی فر ،حکمتیه ، جنت الرضوان وفاطمیه وشریعتی ) در دبیرستان شهید رحیمی فر برگزار شد.