نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : مهدیزاده

آموزشگاه : مهدیزاده


آموزشگاه : مهدیزاده
در روز دوشنبه مورخ 8/12/90 دانش آموزان پایه سوم این آموزشگاه جشن تکلیف خود را با حضور آقای اسعدی ریاست محترم آموزش و پرورش و آقای فلاح معاون پرورشی و آقای فاضلی مسئول نماز و قرآن این مدیریت در امامزاده خدیجه خاتون برگزار نمودند.