نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : مهدی زاده

آموزشگاه : مهدی زاده


آموزشگاه : مهدی زاده
در روز پنج شنبه مورخ 4/12/90 جلسه آموزش خانواده با حضورآفای ضیایی در ساعت 10:30 دراین آموزشگاه تشکبل گردید درپایان جلسه آقای ضیایی به سؤالات چند تن از اولیاء پاسخ دادند .