نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه مهدی زاده : گرامیداشت سالروز ورود امام خمینی به ایران

آموزشگاه مهدی زاده : گرامیداشت سالروز ورود امام خمینی به ایران


آموزشگاه مهدی زاده : گرامیداشت سالروز ورود امام خمینی به ایران
 دانش آموزان همزمان با ورود امام به ایران با توزیع شیرینی میان خود به خواندن سرود بوی گل و سوسن و دیگر سرودهای دهه فجر پرداختند و ورود امام خمینی به ایران را گرامی داشنتد. این مراسم با سخنرانی مدیرآموزشگاه و اجرای مقاله در این زمینه پایان یافت .