نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه مهرایران زمین

آموزشگاه مهرایران زمین


آموزشگاه مهرایران زمین
دوره آموزشی مهارت فرزند پروری تحت عنوان تربیت فرزندان موفق با شرکت اکثریت اولیا و با حضور جناب آقای دکتر شهری زاده در روز سه شنبه23/8/91در محل سالن نمازخانه آموزشگاه برگزار گردید.