نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : مهرایران زمین

آموزشگاه : مهرایران زمین


آموزشگاه : مهرایران زمین
به مناسبت هفته شوراها فعالیت های زیر درآموزشگاه انجام شد:
1-آماده سازی فضای آموزشگاه(نصب پلاکارد وبنر)
2-نصب روزشمارهفته شوراها وپیام فرماندار در تابلواعلانات
3-اختصاص یک روز از برنامه های مراسم صبحگاه به این موضوع
4-برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت این هفته
5-برگزاری ایستگاه نقاشی
6-برگزاری انجمن آموزش خانواده به مناسبت هفته شوراها