نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : مهرایران زمین

آموزشگاه : مهرایران زمین


آموزشگاه : مهرایران زمین
روز پنجشنبه جهت میثاق باشهدا کلیه دانش آموزان به همراه تعدادی ازوالدین ومعلمان درگلزارشهدامراسم ویژه ای باحضورجناب آقای غفوری جانشین فرمانده سپاه وجناب آقای فلاح مسئول بسیج دانش آموزی وریاست محترم بهزیستی شهرستان میبدبرپاشدومیثاق نامه ای باشهداتوسط دانش آموزان قرائت وقبورشهداگلباران وعطرافشانی شد ومراسم با پذیرایی ازدانش آموزان وکلیه حضار محترم پایان یافت .