نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : میبدی میبد

آموزشگاه : میبدی میبد


آموزشگاه : میبدی میبد

اعلام آمادگی فرهنگیان آموزشگاه میبدی همراه بااولیاء دانش آموزان این آموزشگاه در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در 12 اسفند 90