نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : میبدی میبد

آموزشگاه : میبدی میبد


آموزشگاه : میبدی میبد
جشن احسان ونیکوکاری بعد از مراسم صبحگاهی باشرکت فعال دانش اموزان وباحضورسایرهمکاران باشکوه فراوان برگزارشد.