نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : نفیسه

آموزشگاه : نفیسه


آموزشگاه : نفیسه
دانش اموزان این اموزشگاه  برنامه ها وفیلمهای مهیج سینما پنج بعدی را تماشا کردند.که در اینجا جادارد از مدیریت سینما اقای دست براورده واقای حاجی تشکر نمود.