نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : نفیسه

آموزشگاه : نفیسه


آموزشگاه : نفیسه

 در روز پنج شنبه دانش آموزان کلاس پنجم به همراه معلم خود از کارخانه نساجی مهگرد بازدید نمودند.

باتشکر از مدیریت کارخانه جناب آقای کرباسی