نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : نفیسه

آموزشگاه : نفیسه


آموزشگاه : نفیسه
 به مناسبت اولین روز آغاز هفته معلم دانش آموزان این آموزشگاه روز بدون کتاب را در مدرسه را با اجرای برنامه های شاد،آشپزی،مسابقه و000روزی یادماندنی را تجربه کردند واز معلمان خود تقدیر و تشکر نمودند0