نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : نفیسه

آموزشگاه : نفیسه


آموزشگاه : نفیسه
روز شنبه مورخ 22/7/91با دعوت از روحانی محترم جناب آقای مشیری وتهیه کیک وجوایز وبرنامه های شاد جشن قرآنی زیبایی برای این دانش آموزان برگزار گردید