نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : نفیسه

آموزشگاه : نفیسه


آموزشگاه : نفیسه
جهت آشنایی بیشتر دانش آموزان با علم نجوم وباتوجه به علاقه شدیدبچه هکلاسی ا با همت آموزشگاه وپژوهش سرای رشیقی روزهای دوشنبه هر هفته از ساعت 16الی17:30در سالن نماز خانه آموزشگاه با استفاده از برد هوشمند برگزار گردید